Disclaimer Daansalonshop

Aan de samenstelling en inhoud van de website van Daansalonshop wordt de uiterste zorg besteed. Daansalonshop aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Daansalonshop behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website van Daansalonshop mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daansalonshop.

Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website van Daansalonshop, kunt u die via email aan ons melden.